Uspješna turistička sezona za USK

Turizam je privredna grana koja povezuje sve, od saobraćaja do hotelijerstva. Utiče na stvaranje većih prihoda i zapošljavanja, te na taj način pokreće ekonomiju. BiH iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate, a turistička ponuda je sve bogatija. U  prvih 8 mjeseci, prema podacima TZ USK posjetilo je 17.446 turista i ostavreno je 27.183 noćenja. Usporedimo li to sa istim periodom prošle godine radi se o povećanju od 2.943 turista i 3537 noćenja. Najveći broj turista evidentiran je u Bihaću 14.660, dok turističkih posjeta, prema njihovim pokazateljima, nije bilo u Bužimu i Bosanskom Petrovcu. Među stranim gostima prednjače oni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Omana. Pretpostavlja se da su prezentirani podaci  minimalno 3 puta veći jer izdavači smještaja ne prijavljuju sve turiste i noćenja, a neki i ne dostavljaju podatke Turističkoj zajednici. Kantonalno ministarstvo će pokušati stati u kraj ovakvom načinu poslovanja već naredne godine, što će im omogućiti Zakon o turizmu, podzakonski  akti, Odluka o boravišnoj taksi, te Odluka o osnivanju Turističke zajednice.

Na tom putu su naišli na kritike lokalnih zajednica, a po pitanju kriterija za prijem uposlenika, tačnije direktora, gdje se traži da taj kadar ispunjava uslov od minimalno 7 godina radnog staža i 5 godina na rukovodećim pozicijama. Najvjerovatnije će po tom pitanju raditi izmjene i dopune.

U martu je registriran i turistički klaster „Una“, a koji je u ovom periodu izvršio edukaciju članova u kreiranju novih turističkih proizvoda i dodjelu grantova. Već su počeli sa pripremama za slijedeću sezonu.

Kako nam je kazao ministar privrede Samir Sedić,  u slijedećem periodu će održati sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica, te imenovati tim koji će raditi na strategiji razvoja USK, a koji bi imao zadatak da istraži potrebe lokalnih zajednica, master plan i plan promocije.