Tužilaštvo ZDK pokreće postupak protiv Fuada Kasumovića zbog zloupotrebe položaja

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona nakon prvobitne odluke i odustajanju istrage protiv Fuada Kasumovića, ponovo je otvorilo istragu zbog zloupotrebe položaja tokom donošenja Budžeta Grada Zenice za 2017. godinu.
Prije tri mjeseca Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona je odustalo od istrage uz obrazloženje da u predmetu po podnesenoj prijavi protiv gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića nema osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, nakon čega je zenička Stranka demokratske akcije u zakonom predviđenom roku uložila žalbu Uredu Glavnog tužioca.

Iako je rok za donošenje odluke Glavnog tužica 15 dana, tri mjeseca poslije Tužilaštvo ZDK nastavit će rad u konkretnom predmetu protiv gradonečelnika Kasumovića.


Podsjetimo, Kasumović je usvojenu tačku dnevnog reda o Budžetu za 2017. godinu povukao iz rasprave prije njenog početka, a dan poslije, u svom uredu, samovoljno je novinarima predstavio Budžet Grada Zenice za 2017. godinu kojeg je potom sam usvojio, nakon čega su uslijedile krivične prijave i Zahtjevi za ocjenu ustavnosti.

Konačna odluka o odgovornosti Fuada Kasumovića bit će poznata po završenoj istrazi i odluci Tužilaštva ZDK.