Predstavljamo : Konjodor kod Bužima

Današnje selo Konjodor je staro naselje čije ime datira još iz osmanskog perioda kada je nosilo naziv Konjotor. Prema jednoj verziji ime je dobilo po dijelu sela u kojem su čuvani konji, pa je taj dio u narodu prozvan Konjo-tor, što će se kasnije transformirati u današnji naziv. Isto tako krajem 17. stoljeća zabilježen je i naziv Ponjoter, na karti jednog evropskog kartografa.

Naselje se razvilo na nekoliko kosa po kojima se nalaze manji zaseoci sa porodičnim kućama. Najveći dio kosa je odijeljen manjim potocima. U svojoj historiji osim Bužimu, Konjodor je pripadao općinama Bosanskoj Krupi  i Cazinu.

Iako je danas jedno od najvećih naseljenih mjesta Bužimske općine, i jedno od najprepoznatljivijih naselja, Konjodor je veći dio svog postojanja bio malo i dobrim dijelom marginalno mjesto. Naime, u historiografiji je zabilježeno da su još dvadesetih godina 19. vijeka na Konjodoru bili stanovi sa mnogobrojnom stokom stanovnika bužimskoga grada. I pored toga što je bio izvan bitnih tokova bužimskog života kroz prošlost, prokopavanjem puta Bužim-Konjodor-Cazin 1937. godine, te njegovim proširenjem i asfaltiranjem u najnovije vrijeme, naselje Konjodor je dobilo na značaju.

U novembru 1979. godine svečano je otvoren objekat osmorazredne osnovne škole, koja je od sredine februara 1982. godine, izdvajanjem iz OŠ “Bužim” postala samostalna. Prije toga, u ovom naselju je radila četverogodišnja škola, koja je izgrađena 1955. godine. Početkom osamdesetih godina izgrađen je vodovod, dok je status mjesne zajednice Konjodor dobio 1980. godine. Po broju stanovnika pored centralnog naselja Konjodor, od većih zaselaka još se ističu: Jusići, Dervići, Pajalića Selo, Pehlića Kosa, Veladžići, Buljubašići i Hrgar.

Danas se Konjodor razvija brže od većine ostalih naselja Bužimske općine. Pored osmogodišnje škole, u ovoj mjesnoj zajednici postoje tri džamije, dom mjesne zajednice, benzinska pumpa, moderna ambulanta porodične medicine. U posljednje vrijeme zabilježen je trend intenzivne poljoprivredne proizvodnje, posebno proizvodnje maline. Na taj način, značajan broj mještana našao je sezonsko zaposlenje.