Predstavljamo : Džemat Liskovac kod Cazina

Na sjeveroistočnom dijelu Medžlisa IZ-e Cazin nalazi se džemat Liskovac koji je od sjedišta Medžlisa udaljen 14 kilometara. Džemat Liskovac spada u grupu džemata srednje veličine, ima 350 domaćinstava, a veći zaseoci su: Abdići, Ajkići, Beganovići, Delanovići, Miskići, Šarići, Škrgići, Porčići i Murići.

Središnji dio džemata krasi lijepa i funkcionalna džamija. Nema pisanih tragova o tome kada je formiran džemat Liskovac, niti ima podataka kada je sagrađena prva džamija. Uz samu džamiju postoji staro mezarje sa čijih nišana je vidljivo da su stari više od 130 godina, što govori da je i prva džamija sagrađena u drugoj polovini 19. vijeka, jer, u ta vremena, obično se prvo sagradi džamija, pa se onda u sklopu harema džamije otvara i mezarje.

1972. godine na temeljima stare džamije sagrađena je nova džamija koja je svečano otvorena 1973. godine. Dimenzije ove džamije su bile 14×11 m. Sa povećanjem broja domaćinstava džemata, ukazala se potreba za proširenjem džamijskog prostora, te je džemat 2002. godine realizirao ovu ideju, tako da sadašnja džamija ima dimenzije 15,5×14 m, a u sklopu džamije je urađena moderna učionica za mektebsku nastavu. U poslovima oko renoviranja i proširenja džamije utrošeno je oko 230.000,00 KM.

Kao što se ne zna tačno vrijeme formiranja džemata, isto tako se pouzdano ne zna koji su sve imami bili u ovome džematu u dalekoj prošlosti. Po kazivanju najstarijih ljudi, u zadnjih sedamdeset godina, u džematu Liskovac, časnu imamsku dužnost su obavljali: Hfz. Hasan ef. Bećirević, Selim ef. Škrgić, Bećir ef. Mujakić, Ćazim ef. Ćoralić, Šefik ef. Ćatić, ef. Sinanović, Nurija ef. Dedić, Hasib ef. Ćoralić, a od 1989. godine imamsku  dužnost u džematu Liskovac obavlja Džemal ef. Ljubijankić. Osim džamije i džematske kuće džemat Liskovac posjeduje tri parcele vakufske zemlje i nekoliko mezarja.