Otkriveni višemilionski dugovi Općine Bosanska Krupa za koje javnost nije znala: U šta su utrošena sredstva?

U prostorijama Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa održana je press konferencija užeg rukovodstva SDA i Kluba vijećnika u Općinskom vijeću Bosanska Krupa, povodom novonastale situacije u Općini Bosanska Krupa, koja se tiče kreditnih zaduženja Općine, odnosno problema u kojima se ista u ovom trenutku nalazi.

Na samom početku javnosti se obratio predsjednik Općinske ogranizacije SDA Bosanska Krupa  Mehmed Mahmić, koji je upoznao prisutne sa šokantnim saznanjima o zaduženju i dugu Općine Bosanska Krupa, izraženim u milionskim ciframa. Kako je istaknuo, od Federalnog ministarstva finansija ovih dana u Općinu Bosanska Krupa službeno je zaprimljen akt kojim se traži da Općina Bosanska Krupa neopozivo i bezuslovno plati dug u iznosu od 1.174.821,00 KM, i to do 29.12.2017. godine. Radi se o dugu i kreditu JKP „10 juli“ na koji je Općina bila garant.

Pored ovoga, kako je istaknuo, do sada nije uredno vraćen ni drugi kredit podignut za projekt „Vodoopskrba i sanitacija“, za kojeg također dolaze opomene zbog neplaćanja obaveza.

Ono što je zabrinjavajuće, kako dalje navodi, jeste činjenica da općinski načelnik, bez obzira na sve probleme, i dalje ide u pravcu realizacije novih kreditnih zaduženja Općine Bosanska Krupa i podizanja dva kredita u iznosu od 2.700.000,00 KM, ne obazirući se na akt Federalnog ministarstva finansija u kojem se navodi da se Općina Bosanska Krupa ne može dalje zaduživati, niti izdavati garanciju bez prethodnog pisanog odobrenja ovog ministarstva, te na koja nema pozitivno mišljenje ni općinskog pravobranioca.

Vijećnik u Općinskom vijeću Mirsad Jusić, dalje je istaknuo da su krediti koji su došli na naplatu navodno utrošeni u realizaciju projekata od kojih danas krajnji korisnici, građani Bosanske Krupe, nemaju nikakvu korist. Poznata je činjenica da ni danas građani na području Jezerskog, Pištalina i Mahmića nisu priključeni na vodovodnu mrežu, te da gradsko područje nema riješeno pitanje odvodnje otpadnih voda, a upravo su to projekti na koje su sredstva od kredita navodno utrošena. Dalje, u svom obraćanju g-din Jusić pozvao je općinskog načelnika da, sa danas najavljenje sjednice Općinskog vijeća, povuče odluke koje se odnose na novo kreditno zaduženje, kao i sam Prijedlog Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu, u kojem su već ukalkulisana sredstva od novog kredita.

Adis Hamzić, vijećnik u Općinskom vijeću, u ime Kluba SDA najavio je da će se od nadležnih institucija, Kantonalnog tužilaštva, Federalne uprave policije i SIPA-e zatražiti preispitivanje utroška namjenskih sredstava za pomenute infrastrukturne projekte koja su trebala biti realizirana sredstvima Općine Bosanska Krupa, tj. da se ispita da li su isti urađeni u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Na kraju, građanima Općine Bosanska Krupa, budžetskim korisnicima , te svim udruženjima upućen je poziv da ozbiljno shvate novonastalu situaciju, te da se uključe u iznalaženje rješenja, kako bi se spriječio kolaps, odnosno funkcionisanje Općine.