U BiH 280.000 oboljelih od dijabetesa – rizik za sve starosne skupine