Šta radi SBB-ov ministar Jasmin Burnić: Regionalna deponija u USK izgubljena

Općinski sud u Bihaću polovinom prošlog mjeseca imenovao je privremenog stečajnog upravnika, koji ima obavezu da u roku od trideset dana utvrdi opravdanost pokretanja stečjknog postupka, nakon čega će sudija donijeti konačnu odluku.

Nakon godina traganja za lokacijom došlo se do Karanovca, nadomak Ripča. Medutim, nakon provedene procedure izrade dokumentacije, te pribavljanja potrebnih odobrenja, lokalno je stanovništvo iskazalo je protivljenje gradnji, zbog čega je Federalno ministarstvo prostornog uredenja uskratilo izdavanje okolinske dozvole.

Zbog tog je Skupština morala povući raniju odluku o odobrenoj lokaciji. U meduvremenu preduzeće je promjenilo vlasničku strukturu i umjesto Kantona većinski vlasnici postale su općine i gradovi. Vlasnici su uz prava imali i obavezu izdvajanja sredstava za funkcionisanje preduzeb. Medutim, to nije učinjeno, a zašto, to ne znaju ni u resornom ministarstvu.Ipak, u tom je vremenu na ime Projekta podignuto je 2,5 miliona maraka kreditnih sredstava Svjetske banke, koje su utrošene za plaće uposlenika i druge svrhe. I nakon svega ostalo je Federaciji i Kantonu da vrate ta kreditna sredstva. Šta je sve ovo vrijeme radio ministar Jasmin Burnić ( SBB ) i da li on uopće i zna za problem regionalne deponije veliko je pitanje budući da je ovaj ministar malo kad na svom radnom mijestu. Zanimljivo je da se našao i na listi za kantonalnu Skupštinu.