Predstavljamo – džem’at Prošići

Džemat Prošići, kojem pripadaju i zaseoci Mazini, Centar, Garići, Bibići, Lelići i Muratovići, smješten je na putnoj komunikaciji Cazin-Ostrožac-Brekovica-Bihać, 13 kilometara južno od Cazina. Džemat broji 250 domaćinstava i ima džamiju, koja je, prema usmenoj predaji, prvi put sagrađena krajem 19. stoljeća, po samom formiranju džemata. Pedesetih godina 20. stoljeća sagrađena je ponovo, ali ovaj put od kamena sa drvenom munarom. Treću gradnju doživjela je 1980. godine, a zvanično otvorenje je bilo 02. maja iste godine. Godine 1994., u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, džamija je granatirana i oštećena, tako da je temeljito obnovljena i proširena 2008. god.

Prema kazivanjima starijih, mektebsku nastavu u ovom džematu, 1936. godine, izvodio je ef. Mehić. Pored njega, imamsku službu u Prošićima obavljali su još i Husein ef. Prošić, njegov sin Muhamed ef., te unuk Husein ef., zatim Nurija ef. Dedić, u dva navrata, Remzija ef. Baltić, te Jasmin ef. Memić, aktuelni imam džemata.

Među značajnije imame i alime koji su rođeni, ali i djelovali, u ovom džematu ubraja se Husein ef. Prošić, koji je završio i Pedagoški fakultet. Po odlasku iz džemata radio je u IZ Bihać, a od 1975. godine do penzioniranja, bio je sekretar Medžlisa IZ-e Cazin, a kraći period i glavni imam (vjerskoprosvjetni referent) medžlisa.

Vakufsku imovinu džemata, pored spomenute džamije, čine još i mekteb, imamski stan, mezarje, te 18 dunuma zemljišta.