Predstavljamo : Džema’at Ćoralići kod Cazina

Službeni naziv džemata je Ćoralići, a sastoji se iz više zaseoka koji pripadaju džematu a to su: Gornji Ćoralići, Gornji Kapići, Lepuzanovići, Bašagići, Hadžići, Loićka, Seferagići, Kapići – Ledine, Mehagići, Urga, Karaula, Muhaljići, Šišići, Huremagići i Topići. Trenutni broj domaćinstava je 730 i u konstantnom je porastu (oko 5 domaćinstava godišnje), što ga svrstava u grupu velikih džemata.

Lokacija džemata je 5 km sjevero – zapadno od Cazina u blizini magistralnog puta Bihać – Velika Kladuša. Džemat posjeduje džamiju koja je sagrađena u periodu 1976 – 1978. godine. Svečanost temelja džamije bila je 04. jula 1976. god., a svečanost otvorenja džamije održana je 27. jula 1978. godine. U toku agresije na BiH pretrpjela je manja oštećenja, ali je u fazi rekonstrukcije zbog starosti od preko 30 godina.

U proteklih 10-ak godina izvršena je kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti džamije, stolarije, krovišta i džamijskog harema, a u narednom periodu planirana je rekonstrukcija kupole i fasada na džamiji, čime bi džamija bila u potpunosti obnovljena. U blizini džamije sagrađeno je i šehidsko spomen obilježje u znak sjećanja na šehide sa područja džemata i MZ Ćoralići.

Pored džamije džemat posjeduje džematsku kuću sa mektebom, tri vakufska mezarja i nekoliko njiva na različitim lokacijama u džematu. U toku 2013. godine otpočela je izgradnja i četvrtog vakufskog mezarja (oko 5000 m2) u neposrednoj blizini džamije čija projektna vrijednost iznosi oko 90 000,00 KM.

Imami koji su službovali u džematu Ćoralići su rah. Mujo ef. Hodžić u periodu 1942 – 1973. god., zatim Hazim ef. Ćoralić u periodu 1973 – 01.09.2004.god., a od 01.09.2004. god. do danas imamsku dužnost obavlja Nijaz ef. Ćoralić.

U džamiji se obavlja  pet dnevnih namaza, a tokom mjeseca ramazana džamija je jako dobro posjećena. Mektebska nastava se održava subotom i nedjeljom u tri grupe, šest sati sedmično. Na području džemata nema tekija niti mesdžida, a džuma – namaz se klanja u džamiji sa velikom posjetom.