Pokrivanje granice BiH i problem s migrantima: Jedan policajac na 33 kilometra granice

U BiH je od početka godine u našu zemlju ušlo oko 10.000 migranata, a trenutno ih je prisutno u BiH između 2.000 i 2.300. Ovaj podatak prezentovao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. Granična policija BiH ne može sama adekvatno odgovoriti na probleme s ulaskom migranata.

– Ako govorimo o nadzoru granice možemo reći da u prosjeku Granična policija BiH ima jednog policijskog službenika na 33 kilometra granice. Ovaj problem smo nadomještali i korištenjem savremene specijalističke opreme, koja se u kontinuitetu mora zanavljati – kazala nam je portparolka Granične policije Sanela Dujković.

Kako je istakla Dujković, prema sistematizaciji radnih mjesta Graničnoj policiji nedostaju 534 policijska službenika. Pri tome treba znati da je ova sistematizacija rađena u vrijeme kada Hrvatska nije bila članica EU, a ulazak našeg zapadnog susjeda u evropsku porodicu je zahtjevao dodatno angažovanje policajaca na granici sa tom državom, te kada o migrantskoj krizi u BiH nije bilo ni govora.

Upravo zato je prije nekoliko mjeseci i donesena odluka o tome da se policajci iz drugih agencija pošalju kao ispomoć Graničnoj policiji u kontroli granice BiH, prije svega prema Srbiji odakle dolazi najveći broj migranata.

– Prvi vid podrške dobili smo polovinom maja 2018. na istočnom dijelu granice. Odlukom ministra sigurnosti BiH policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i SIPA-e angažirani su u sistemu jedinica granične policije i pod nadležnošću i zajedno s našim službenicima oni obavljaju nadzor graničnog pojasa na istočnom dijelu BiH. Na osnovu potpisanog Sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i GPBiH, policijski službenici MUPRS-a u saradnji i pod nadležnošću GPBiH obavljaju nadzor graničnog pojasa na istoku BiH. Također, jedno vrijeme je i Policija Brčko distrikta angažirala određen broj službenika za obavljanje poslova granične kontrole u zoni odgovornosti Jedinice granične policije Bijeljina, koji su stavljeni pod komandu Granične policije BiH – kazala je Dujković, ne želeći govoriti o konkretnom broju policajaca koje je Granična policija kao ispomoć dobila od drugih agencija, kazavši kako se radi o operativnim podacima.

Na taj broj, koliki god da je, uskoro će biti dodato i 50 policajaca iz FBiH. Kako je objavljeno, Vlada FBiH je donijela odluku prema kojoj Federalni i kantonalni MUP-ovi zajedno trebaju uputiti 50 svojih pripadnika kao ispomoć GPBiH.

Jedno od pitanja koje se pojavilo u vrijeme donošenja odluke o slanju pripadnika drugih policijskih agencija na ispomoć Graničnoj policiji bilo je i ko će pokrivati troškove njihovih dnevnica i smještaja. Na posljednjoj sjednici Vijeće ministara je odgovorilo i na to pitanje odobrivši izdvajanje od 460.000 KM iz tekuće rezerve upravo za ove namjene.

Dujković je napomenula da se migrantska kriza odrazila i na rad graničnih prelaza. Zbog raspoređivanja pripadnika GPBiH na druge zadatke, čak i u vrijeme ljetnih gužvi, na graničnim prijelazima je otvoren manji broj saobraćajnih traka nego što bi to bilo moguće, zbog čega se na prijelazima povremeno stvaraju gužve.