Nakon orkestriranih napada od pojedinih medija na Peti korpus i izradu Monografije Petog korpusa reagirao ministar Malkoč

S obzirom da su u proteklih nekoliko dana generali i ratni komandanti Petog Korpusa Armije RBiH, ali i predstavnici boračkih udruženja uz resorno ministarstvo izloženi neutemeljenim i neargumentiranim, kao i politički motiviranim napadima, imamo potrebu i obavezu ukazati na neke od važnih činjenica. Prije svega, ključni inicijatori za izradu „Monografije o 5. Korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine“ su upravo generali Ramiz Dreković, Atif Dudaković i Fadil Hasanagić.

Naši generali sudjeluju u ovom projektu isključivo iz entuzijazma i želje da budućim generacijama osiguraju adekvatan prikaz ratnog puta 5. Korpusa Armije RBiH. Za ove aktivnosti neće naplatiti ni jednu konvertibilnu marku.

Aktuelni saziv Vlade Unsko-sanskog kantona je, na prijedlog resornog ministarstva, imao sluha i svijesti o važnosti izrade ovakve publikacije i dao apsolutnu podršku.

Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK je formiralo tim za izradu Monografije na čelu sa generalom Fadilom Hasanagićem. Generali Ramiz Dreković i Atif Dudaković shodno svom raspoloživom vremenu i svojim mogućnostima, a na zahtjev Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i vođe tima, daju svoj maksimalan doprinos u izradi Monografije bez ikakve finansijske nadoknade.

Iako se u javnosti od strane određenih medija želi stvoriti percepcija kako naši generali i ratni komandanti nisu dovoljno objektivni da bi učestvovali u izradi ove publikacije, mi smatramo da su upravo oni jedna od najboljih adresa koja će naučnicima i akademicima, također uključenim u izradu, dati snažan polazni osnov za izradu Monografije.

Istina je da smo u prvoj varijanti bili ambiciozni i smatrali da možemo biti u prilici završiti izradu Monografije za nekoliko mjeseci. Međutim, s ciljem što sistematičnijeg pristupa rok za izradu Monografije je odlukom Vlade Kantona produžen do 15. aprila 2018. godine uz saglasnost naših generala i ratnih komandanata, kao i svih koji učestvuju u izradi Monografije. U prilog tome ističemo da je izrada Monografije o 1. Korpusu Armije RBiH trajala pune četiri godine.

Monografija se opisuje isključivo na osnovu arhivskih dokumenata koji potiču iz vremena koje je predmet našeg interesovanja. Monografija će služiti naučnicima kao podloga za daljnje naučno-istraživačke radove. Građani Unsko-sanskog kantona, kao i svi bosanskohercegovački patrioti su svjesni da je ovo zahtjevan uređivački i izdavački poduhvat koji će zauvijek potvrditi zbog čega smo ponosni na odbrambeno-oslobodilački rat.

Dževad Malkoč Ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK