Kad političar iz A-SDA zapošljava. Ni manje ni više samo 5000 KM

Nakon svih izbora bili oni opći ili lokalni praksa pokazuje da sve stranke bez obzira na to jesu li lijeve ili desne, jedinstvene kad je u pitanju zapošljavanje u državnim i javnim službama nakon izbora i uoči odlaska s vlasti. Od ovakve prakse nisu izuzete ni male lokalne sredine kao što je grad Bihać.

U razgovoru s jednim dugogodišnjim uposlenikom Doma zdravlja Bihać kazao nam je da nakon lokalnih izbora 2016. godine, a posredstvom visoko pozicioniranog člana ultradesne ASDA inicijala I.K. u Domu zdravlja Bihać zaposleno je 10 novih radnika, a koji su svoje zapošljavenje morali ponaosob izdvojiti 5000 KM. Naš sugovornik ističe da je I.K. od novozaposlenih lica osobno uzimao navedeni iznos za zapošljavanje novih lica.

Ovo je samo jedan primjer „selektivnog zapošljavanja“ koje je vidljivo iz praktičnog djelovanja stranačkog funkcionera I.K., a koje se najčešće odvija pod patronatom vladajućih političkih stranaka, predstavlja flagrantno kršenje najviših pravnih akata naše države i njenih entiteta. To su one iste osobe koje se svakodnevno pozivaju na njihovo poštivanje, nerijetko i u vezi zabrane diskriminacije, ali kada su u pitanju politička, etnička i vjerska, ali ne i ekonomska i socijalna prava ostalih građana, kojima pripada i pravo na rad i prava u vezi s radom.

Na kraju postavljamo pitanje kako je moguće da se neko zapošljava u javne ustanove kršeći zakon, i što je još gore, da se ta praksa i dalje ponavlja svakodnevno bez ikakvih sankcija.

Što se tiče javnosti, iskreno, ne očekujemo nikakvu reakciju jer kod naše javnosti nikad nije bilo jasnog i glasnog odjeka na to što rade političke stranke i njeni politički prvaci.

 

Autor teksta / Izvor informacije:Portal Bisce.ba