Džemat Ostrožac – Cazin

Sve do osmanlijskog osvajanja Bihaća 1592. god., Ostrožac je bio sjedište Sandžaka, a nakon toga sjedište kapetanije. Mehmed-beg Beširević je predao Ostrožački grad austrijskom grofu Lotharu Berksu, koji je bio gradonačelnik Bihaća od 1896. do 1905. god.

Džemat Ostrožac, koji obuhvata zaseoke Ostrožac Grad, Ostrožac Brdo i Ostrožac-Una, smješten je na magistralnom putu Cazin–Bihać, na oko osam kilometara od Cazina. Džemat broji oko 510 domaćinstava i ima džamiju koja je, vjeruje se, prvi put sagrađena 1581 god. unutar zidina starog srednjevjekovnog Ostrožačkog grada, nakon što su ga, 1577. god., zauzeli Osmanlije pod komandom Ferhat Paše Soklovića. Džamija je tu ostala sve do rušenja grada, a s njim i džamije, 1836. god. Austrijski grof Lothar Berks  je izmjestio džamiju iz zidina grada i, 1908. god., sagradio ju na sadašnjoj lokaciji. Nakon što je izgorjela, zalaganjem tadašnjeg kotorskog predstojnika Ali ef. Bahtijarevića džamija je ponovo obnovljena, ali bez munare. Godine 1964. džematlije Ostrožca su napravili betonsku munaru i potpuno obnovili džamiju. Osamdesetih godina džamija je još dograđivana a u toku agresije, 1992. – 1995., teško je oštećena, da bi, nakon rata, bila potpuno sanirana i obnovljena. Stalnu imamsku službu u ovom džematu do sada su obavljali slijedeći imami: Mehmed ef. Malkoč (1958. – 1976.), Hidajet ef. Hujić (1976. – 1985.), te Hajrudin ef. Gobeljić, aktuelni imam džemata od 1985.

Vakufsku imovinu džemata, pored spomenute džamije, čine još i nova džematska kuća sa imamskim stanom, mektebom, bibliotekom, abdesthanom i čajnom kuhinjom, šehidsko spomen obilježje, te preko 150 dunuma zemljišta, od čega se 75 dunuma koristi kao mezarje.