Asvaltiranje regionalne ceste od K. Vakufa do M.Broda- razvoj turizma

Tragom objava i natpisa na pojedinim medijima o tome kako Direkcija cesta USK-a nije planirala ništa za Bihać iste navode smo provjerili. Kako su nam rekli iz Direkcije da niti jedna općina ili grad na USK-u nije izostavljena iz njihovih planova i projekcija pa tako, naravno, ni grad Bihać. Napominju da Direkcija vodi računa o stanju na regionalnim cestama širom kantona i da se uglavnom radi o sanaciji oštećena na već postojećim putnim pravcima širom USK-a. Jedan od rijetkih putnih pravaca koji je u planu za polaganje asvalta a da ga do sada nije uopće bilo, jeste putni pravac K. Vakuf- M. Brod. Poznato je da se ovaj putni pravac nalazi u Nacionalnom parku Una i da je jedan od strateških putnih pravaca kada je u pitanju razvoj turizma i stoga je za svaku pohvalu. Ono što su nam iz Direkcije rekli da je za rekonstrukciju, odnosno izgradnju, dionica na području grada Bihaća, u posljednje dvije god., planom ove Direkcije predviđeno cca 1,3 miliona KM te da nije tačno da je Bihać zaobiđen kako se to pokušalo predstaviti.