SDP i Naša stranka željeli “autonomaše” izjednačiti sa pripadnicima Armije BiH

Nedavno su u Parlamentu Federacije BiH usvojene izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, kojima je, između ostalog, definisano ko čini Oružane snage BiH, a to su pripadnici Armije RBiH, MUP-a RBiH, Hrvatskog vijeća odbrane i MUP-a HVO-a.

– Kao i u zakonskim propisima ostalih zemalja, i u ovom zakonu FBiH jasno je definisano da osobe koje su u bilo kojem vremenskom periodu dezertirale iz Oružanih snaga ne mogu koristiti ista prava kao branioci – objašnjava resorni federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević.

Ova zakonska odredba, očekivano, nije se svidjela Mirvetu Beganoviću i Rasimu Kantareviću, zastupniku i delegatu Laburističke stranke presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića, pa su uložili amandman, kojim su tražili da se status branioca dodijeli i pripadnicima Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. O ovom amandmanu glasalo se na sjednici Doma naroda i on nije dobio dovoljno glasova za usvajanje, pa pokušaj da se “autonomaši” uvedu u pravo boračke zaštite nije uspio.

Za usvajanje ovog amandmana glasali su svi prisutni delegati iz Kluba hrvatskog naroda, te svi delegati koji su inače članovi Socijaldemokratske partije BiH (SDP), a participiraju u Klubu Srba i ostalih. Nije izostala ni podrška delegata iz Naše stranke.

– To je amandman kojim se tražilo da u Oružane snage uđu i neke druge snage, međutim, to nismo mogli prihvatiti jer jasno se zna ko su bili branioci BiH. A što se tiče presuda Ustavnog suda FBiH, usvojenim zakonom realizovali smo ih. Bio je sporan član 1. Zakona i traženo je da se jasno definiše ko su branioci BiH, ko dobrovoljci, ko su RVI i ko ima svojstvo porodice poginulog borca/šehida. Usvojenim izmjenama zakona to smo učinili – kaže Bukvarević.