Predstavljamo : Džema’at Slatina – Cazin

Džemat Slatina, kojem, pored istoimenog naselja pripadaju i Semanići, prigradski je džemat i nalazi se tri kilometra zapadno od centra Cazina. Džemat broji 270 domaćinstva i ima džamiju, koja je, na sadašnjoj lokaciji, prvi put sagrađena oko 1925. godine i, sa manjim popravcima, služila je svojoj svrsi sve do 1967. godine, kada je sagrađena nova. Zbog dotrajalosti i skučenosti objekta džamija je, 2003. godine, rekonstruirana i dograđena. Stalnu imamsku službu u ovom džematu do sada su obavljali slijedeći imami: Ibrahim ef. Hadžalić (1930-1935), Derviš ef. Abdagić (1935-1941), Mustafa ef. Hadžalić (1941-1945), Abdullah ef. Abdagić (1945-1956), Malić ef. Jakupović (1956-1959), Munir ef Felić (1959-1974), te Ibrahim ef. Kovačević, aktuelni imam džemata od 1974. godine.

Od vakufske imovine, pored spomenute džamije, džemat posjeduje i džematsku kuću sa mektebom, 13 dunuma obradivog zemljišta, te dvoja mezarja, od kojih je jedno u upotrebi dok je drugo konzervirano. Među istaknutije vakife u džematu ubrajaju se Mustafa Bešlagić, Fazle Hadžalić i dr.

U džamiji se redovno obavljaju svi dnevni vaktovi, džuma, teravija i bajrami, dok se mektebska nastava izvodi dva puta sedmično, po šest nastavnih sati.

Iz ovoga džemata su se izdvojila dva džemata, a to su Osredak, 1990., i Čizmići, 1999. godine.