Šuhret nije ispunio ništa od obećanog – najlošiji od svih načelnika

“Istinomjer” već treći mandat za redom prati ispunjavanje obećanja u nekoliko jedinica lokalne samouprave u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dvanaest općina i gradova odabrane su na osnovu kriterija kao što su broj stanovnika/ca, ravnomjerna teritorijalna i administrativna rasprostranjenost, te posjedovanje statusa grada/gradskih općina.

Tokom predizborne kampanje koja je prethodila Lokalnim izborima 2016. godine, prikupili smo obećanja iz izbornih programa i javnih istupa kandidata za načelnike u ovim općinama. Svi načelnici su, nakon toga, dobili priliku da daju svoje komentare na prikupljena obećanja i aktivno se uključe u praćenje njihovog ispunjavanja kroz “Lokalni istinomjer”. Tek nekolicina je odgovorila na upite i pozive Istinomjera na saradnju.

Ovo su rezultati njihovog rada na ispunjavanju predizbornih obećanja u prvoj godini mandata 2016.-2020. Kao zvanični početak mandata načelnika uzet je 8. novembar, dan kada su svi načelnici preuzeli certifikate o osvojenom mandatu.

Kada je u pitanju grad Bihać, gradonačelnik Šuhret Fazlić je, nakon što mu je “Istinomjer” poslao prikupljena obećanja iz predizborne kampanje, izjavio da to nisu njegova obećanja, već obećanja „Snage Bihaća“. Iako smo, nakon toga, više puta pokušali da od gradonačelnika Fazlića dobijemo spisak obećanja koja smatra svojim predizbornim obećanjima, u tome nismo uspjeli, te smo ocijenili obećanja platforme ispred koje je bio kandidovan.

Od ukupno 27  obećanja, u jednom je postignut značajniji napredak, 11 je ocijenjeno kao započeto, 14 nije započeto, a jedno je započeto pa zaustavljeno.

Treba primijetiti da je web stranica Grada Bihaća jedna od organizovanijih kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave u BiH, te da je uspostavljena čak i Viber linija za komunikaciju sa građanima. Nezapočeta su ostala obećanja o uspostavljanju novih fondova za pomoć građanima.