Gradonačelnik tvrdi da su ceste prohodne a trotoari čisti

Gradonačelnik Fazlić objašnjava da je u vrlo kratkom vremenskom periodu od samo nekoliko sati u Bihaću palo preko 50 cm snijega koji je zbog svoje težine prouzrokovao kvarove na mašinama JKP Komrad, pa je proces čišćenja snijega bio usporen u jutarnjim satima u subotu, ali se tokom istog dana stanje znatno popravilo angažovanjem dodatnih mašina, te je već u nedjelju stanje bilo zadovoljavajuće. -Mi smo angažirali sve raspoložive kapacitete kako bi očistili 460 km puteva i 30 km trotoara u našem gradu. Obišao sam veći dio grada i ceste su prohodne, a trotoari su u zonama prioriteta čisti ili se čiste. Inspekcije su također na terenu i situacija je dosta bolja nego u subotu“ – istakao je gradonačelnik Fazlić. A kome sada da vjerujemo, gradonačelniku ili sami svojim očima??  Možda se gradonačelnik i rukovodstvo JKP Komrad-a još nsu ni vratili iz prohodnog Sarajeva sa stranačkog skupa cazinske stranke.