Gradonačelnic/načelnici : Ispunjavanje obećanja u 12 lokalnih samouprava, Bihać najlošiji

“Istinomjer” već treći mandat za redom prati ispunjavanje obećanja u nekoliko jedinica lokalne samouprave u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dvanaest općina i gradova odabrane su na osnovu kriterija kao što su broj stanovnika/ca, ravnomjerna teritorijalna i administrativna rasprostranjenost, te posjedovanje statusa grada/gradskih općina.

Tokom predizborne kampanje koja je prethodila Lokalnim izborima 2016. godine, prikupili smo obećanja iz izbornih programa i javnih istupa kandidata za načelnike u ovim općinama. Svi načelnici su, nakon toga, dobili priliku da daju svoje komentare na prikupljena obećanja i aktivno se uključe u praćenje njihovog ispunjavanja kroz “Lokalni istinomjer”. Tek nekolicina je odgovorila na upite i pozive Istinomjera na saradnju.

Ovo su rezultati njihovog rada na ispunjavanju predizbornih obećanja u prvoj godini mandata 2016.-2020. Kao zvanični početak mandata načelnika uzet je 8. novembar, dan kada su svi načelnici preuzeli certifikate o osvojenom mandatu.

Centar Sarajevo

Načelnik opštine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić, u svojoj predizbornoj kampanji je dao najviše obećanja, ukupno 205. Od tog broja, u prvoj godini uspio je ispuniti 19 obećanja, te je u još 23 obećanja postignut značajan napredak i ona su ocijenjena kao obećanja “u progresu”. Rad je započet na još 109 obećanja, dok je 52 obećanja ostalo nezapočeto. Dva obećanja ocijenjena su kao neutemeljena.

Među ispunjenim obećanjima načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića su razdvajanje mjesnih zajednica “Breka-Koševo II” i “Pionirska dolina-Nahorevo”, uspostavljanje šalter sale za osobe sa invaliditetom, kao i izgradnja dječijih igrališta pod nazivom „Ciciban“ u mjesnim zajednicama.

Među započetim infrastrukturnim projektima našlo se obećanje o izgradnji škole u naselju Šip, ali i ono o izgradnji ambulante u naselju Višnjik.

Među obećanjima koja su u progresu je ono o rekonstrukciji Merhemića trga, koja se ovih dana privodi kraju. Jedan od najinteresantnijih projekata koji se odvija dobrom dinamikom je i finansiranje vantjelesne oplodnje, što je bilo jedno od obećanja načelnika Ajnadžića.

Stari Grad Sarajevo

Ova je općina druga po broju obećanja koja je dao njen načelnik, Ibrahim Hadžibajrić. Od ukupno 123 obećanja, u prvoj godini mandata ispunjeno je 30, dok je još 5 obećanja data ocjena “u progresu”. Realizacija tri takva obećanja očekuje se do kraja godine. U protekloj godini, započet je rad na još 8 obećanja, dok je 80 ostalo nezapočeto.

Najveći broj obećanja ovog načelnika odnosi se na infrastrukturne projekte, od rekonstrukcije i asfaltiranja ulica, izgradnje potpornih zidova, saniranja stepeništa, rukohvata, izgradnje sportskih i dječijih igrališta, do rekonstrukcija i utopljavanja škola.

Treba napomenuti da je općina Stari Grad realizovala i brojne projekte koji nisu bili dio predizborne kampanje, kao i da su jedna od nekoliko jedinica lokalne samouprave sa kojom “Istinomjer”, već drugi mandat za redom, ima dobru suradnju i komunikaciju u okviru projekta „Lokalni Istinomjer” i praćenja realizacije predizbornih obećanja.

 

Banja Luka

Gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić, u svojoj je kampanji dao ukupno 108 obećanja, od čega je u prvoj godini ispunio 6, dok je značajan napredak ostvaren u još 11 obećanja. Započet je rad na 43 obećanja, a nešto manji je broj obećanja koja su ostala nezapočeta (41). Dva obećanja su ocijenjena kao zaustavljena, a 5 kao neutemeljena.

Među ispunjenim obećanjima nalaze se ona o uvođenju jedinstvene karte za javni gradski prevoz, nastavak raspisivanja konkursa za upis u vrtiće, izgradnji pomoćnog terena uz gradski stadion, zapošljavanju gradskog arhitekte, reorganizaciji gradske uprave, te provođenje procedure za refinansiranje gradskog duga.

Udio plata javne administracije u budžetu je smanjen, kako je to i najavljeno u predizbornoj kampanji, te je ovo obećanje ocijenjeno kao “u progresu”.

Započet je rad na izgradnji nove gradske toplane, te na više obećanja koja se odnose na stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, smanjivanje administrativnih taksi i pojednostavljivanje procedura.

 

Trebinje

Gradonačelnik Trebinja, Luka Petrović, dao je ukupno 80 obećanja, od kojih je ispunjeno 12, u progresu je 14, započeto je 28, a nezapočeto je ostalo 16 obećanja. Čak 10 obećanja je ocijenjeno kao neutemeljeno.

Među ispunjenima su obećanja koja se tiču realizacije projekata značajnih za razvoj turizma, kulture i sporta; izrađena je socijalna karta Trebinja, osnovan Agrarni fond, završen i otvoren “butik zdrave hrane” nazvan “Hercegovačka kuća”, te je formirano Sportsko društvo “Leotar”.

Među obećanjima koja su u progresu prednjače ona iz domena obrazovanja, kao što su uređenje sistema stipendiranja, omogućavanje i subvencioniranje volonterskog i pripravničkog staža od gradske uprave; pružanje podrške mladima, subvencioniranje troškova potpomognute oplodnje za bračne parove, podrška mladim bračnim parovima, pomoć porodicama sa troje i više djece i sl.

Petrović je započeo realizaciju 28 obećanja, među kojima je najviše onih koja se tiču infrastrukturnih projekata kao što su izgradnja zaobilaznica, asfaltiranje, te uređenje zelenih površina grada Trebinja.

 

Novi Grad Sarajevo

Načelnik Novog Grada Sarajevo, Semir Efendić, ukupno je dao 36 obećanja, od čega nijedno nije u potpunosti ispunjeno u prvoj godini mandata. U 4 obećanja ostvaren je značajniji progres, 22 je započeto, dok je 10 ostalo nezapočeto.

U općini Novi Grad nastavljena je praksa socijalnih davanja, stipendija, kao i stimulisanja privrednika. Pored toga nastavljena je i praksa uređivanja zelenih površina, šetnica i rasvjete na području ove opštine. Napretka nije bilo na otvaranju tunela Dobrinja – Butmir, kao ni na izgradnji značajnijih turističkih kapaciteta u ovoj opštini. Pozitivne su i započete aktivnosti na izgradnji fiskulturnih sala za osnovnu školu u Dobroševićima i za OŠ “Umihana Ćuvidina”.

 

Istočno Novo Sarajevo

Načelnik Istočnog Novog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, u svojoj je predizbornoj kampanji dao ukupno 34 obećanja, od čega je samo jedno ispunjeno u prvoj godini mandata. Značajniji progres zabilježen je u 6 obećanja, a još toliko je ocijenjeno kao započeto. Nezapočeto je ostalo 21 obećanje, dok su 2 ocijenjena kao neutemeljena.

Jedino ispunjeno obećanje načelnika ove općine odnosi se na završetak aktivnosti na rekonstrukciji i uređenju postojećeg rezervoara u selu Tvrdimići, te rekonstrukciji vodovodne mreže i izgradnji novog rezervoara za potrebe tog područja. Nastavljena je politika davanja podsticaja privredi i poljoprivredi, te se intenzivno radi na razvoju saobraćajnica na području općine.

Ipak, realizacija brojnih obećanja ostala je nezapočeta, među kojima i obećanja koja realizaciju čekaju još od prošlog mandata, kao što je završetak galerije “Kućanski”, izgradnja “aqua parka” i drugo.

 

Prijedor

Novi gradonačelnik Prijedora, Milenko Đaković, dao je ukupno 31 obećanje, od kojih ni u jednom nije zabilježen značajniji progres. Iako se radi o njegovom prvom mandatu, Đaković nije imao predizborni program, te su sva njegova obećanja prikupljena iz intervjua datih tokom predizborne kampanje, kao i snimaka predizbornih skupova održanih u prijedorskim mjesnim zajednicama.

U prvoj godini mandata, započet je rad na svega 5 obećanja, dok je nezapočeto ostalo njih 23, a 3 su ocijenjena kao neutemeljena.

Među započetim obećanjima su nastavak aktivnosti na izgradnji sportske dvorane, zajedničke aktivnosti sa gradonačelnikom Banja Luke na nastavku izgradnje vodovoda “Crno vrelo”, te kontinuirane aktivnosti gradske uprave na poticaju zapošljavanja.

Bijeljina

Gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić, dao je ukupno 30 obećanja, od čega je u prvoj godini ispunjeno jedno (dovođenje pitke vode u naselje Merdan u julu 2017.). Značajan progres zabilježen je u 3 obećanja, uključujući i obećanje o gasifikaciji Bijeljine, koje se nalazilo i u predizbornom programu Miće Mićića iz 2012. godine.

U prvoj godini mandata, započet je rad na 11 obećanja, dok je 15 ostalo nezapočeto.

(Treba napomenuti da Istinomjer tim, i pored nekoliko pokušaja, nije uspio ostvariti kontakt sa kabinetom gradonačelnika Bijeljine – niti u fazi prikupljanja predizbornih obećanja, ali ni tokom istraživanja.)

Bihać

Kada je u pitanju grad Bihać, gradonačelnik Šuhret Fazlić je, nakon što mu je “Istinomjer” poslao prikupljena obećanja iz predizborne kampanje, izjavio da to nisu njegova obećanja, već obećanja „Snage Bihaća“. Iako smo, nakon toga, više puta pokušali da od gradonačelnika Fazlića dobijemo spisak obećanja koja smatra svojim predizbornim obećanjima, u tome nismo uspjeli, te smo ocijenili obećanja platforme ispred koje je bio kandidovan.

Od ukupno 27  obećanja, u jednom je postignut značajniji napredak, 11 je ocijenjeno kao započeto, 14 nije započeto, a jedno je započeto pa zaustavljeno.

Treba primijetiti da je web stranica Grada Bihaća jedna od organizovanijih kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave u BiH, te da je uspostavljena čak i Viber linija za komunikaciju sa građanima. Nezapočeta su ostala obećanja o uspostavljanju novih fondova za pomoć građanima.

 

Novo Sarajevo

Dugogodišnji načelnik ove općine, Nedžad Koldžo, u predizbornoj kampanji je dao 24 obećanja, sve kroz intervjue date medijima tokom predizbornog perioda. Od toga u prvoj godini nijedno nije ocijenjeno kao ispunjeno, dok je značajan progres zabilježen u jednom obećanju, koje se odnosi na izgradnju ambulante na Hrasnom Brdu.

Započet je rad na 11 obećanja, koja se uglavnom odnose na kontinuirane aktivnosti općinske uprave na stipendiranju đaka i studenata, izgradnji dječijih igrališta, te izdvajanju sredstava vezanih za socijalnu pomoć

U prvoj godini mandata 9 obećanja je ostalo nezapočeto, jedno je ocijenjeno kao zaustavljeno, dok je jedno dobilo ocjenu “neutemeljeno”.

Tuzla

Dugogodišnji gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, također nije imao predizborni program, te su i njegova obećanja izdvojena iz intervjua datih u predizbornoj kampanji.

Od ukupno 21 obećanja, u prvoj godini nijedno nije u cjelini ispunjeno, a značajniji progres zabilježen je u 3 obećanja. Započet je rad na njih 9, jedno je ocijenjeno kao zaustavljeno, a 8 kao nezapočeto.

Među obećanjima koja su ocijenjena kao započeta ili “u progresu” su obećanja o održavanju niskih cijena komunalnih usluga, neprivatiziranju javnih poduzeća, te povećanju stope zaposlenosti u Tuzli kroz otvaranje novih tehnoloških inkubatora (“BIT centar”). Među obećanjima na kojima nije napravljen progres su obećanje o produžetku južne saobraćajnice prema Slavinovićima, izgradnji Gradskog groblja, te o izdvajanju sredstava za računovodstvene usluge firmama koje se bave proizvodnjom.

 

Široki Brijeg

Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, za ovaj mandat dao je ukupno 19 obećanja, od čega je jedno ocijenjeno kao ispunjeno, a dva ocjenom “u progresu”. Kao ispunjeno ocijenjeno je obećanje usvajanja desetogodišnjeg razvojnog plana. Strategija razvitka za razdoblje 2016.-2025. usvojena je u julu 2017. godine. Također, intenzivno se radi na izgradnji i uređenju turističkih sadržaja grada, te je nastavljeno obnavljanje gradskih ulica i glavnih lokalnih cesta.

Među devet obećanja koja su ocijenjena kao nezapočeta, nalaze se obećanja o uspostavi komunalnog redarstva, ureda za evidenciju i upravljanje imovinom Grada Širokog Brijega, te Centra za upravljanje otpadom, koja na svoju realizaciju čekaju još od prošlog mandata.

 

Istinomjer će do kraja mandata nastaviti sa praćenjem progresa u ispunjavanju obećanja u ovih 12 jedinica lokalne samouprave.

izvor:(istinomjer.ba)